Cykl życia motyli - poznajemy naturę

Cykl życia motyli - poznajemy naturę

Cykl życia motyla to jeden z najciekawszych procesów zmiany jaki możemy obserwować. Wszystkie gatunki motyli mają cztery etapy rozwoju: jajo, gąsienica, poczwarka i dorosły osobnik. Każdy etap jest wyjątkowy i ważny w rozwoju motyla. Przeczytaj jak wygląda rozwój tego pięknego owada.

Etap pierwszy – jajo

Po złożeniu jaja przez samicę pod tą postacią owad zwykle znajduje się od 3 do 7 dni. To wszystko zależy od gatunku motyla. Są gatunki motyli, które w postaci jaj mogą zimować. Wymaga to wytworzenia specjalnej warstwy ochronnej, aby jajo mogło wytrzymać wiele miesięcy w niższych temperaturach.

Etap drugi - gąsienica

Drugi etap zaczyna się po wykluci motyla z jaja. Gąsienice są niezwykle małe i początkowo bardzo nieporadne. Za ich pierwszy posiłek zazwyczaj służy skorupka jaja. I takie jest główne zadanie gąsienicy. Przez całe swoje życie ma ona tylko jeść i zwiększać swoją masę. Zanim przejdzie do kolejnego etapu musi swoją masę zwiększyć nawet o tysiąc razy. Są gatunki motyli, które pod postacią gąsienicy kilkakrotnie linieją i za każdym razem radykalnie zmieniają swój wygląd.

Inne gatunki motyli pod postacią gąsienicy zmieniają swój wygląd mniej radykalnie. Gąsienica każdego gatunku motyla wygląda inaczej i w niczym nie przypomina dorosłego okazu. Całkowity czas życia owada w tym stadium w zależności od gatunku może wynosić od 2 do nawet pięciu tygodni. Nawet w obrębie jednego gatunku może być on różny. W wielu przypadkach jest zależny od warunków środowiskowych. Gąsienice, które mają lepszy dostęp do dużych ilości pokarmu szybciej osiągają dużą wagę i mogą przejść do kolejnego etapu. Na rozwój gąsienicy mają wpływ warunki pogodowe, drapieżniki, choroby i pasożyty. Większość motyli składa setki jaja, po to by przeżyło mogło tylko kilkanaście.

Na przykład czarna jaskółka ma pięć stadiów rozwojowych lub pięć różnych etapów między wylęgiem z jaja a czasem przepoczwarzenia. Liczba stadiów rozwojowych różni się w zależności od gatunku motyla. Gąsienica po prawej jest w piątym stadium rozwoju i wkrótce przepoczwarza się lub wylinka po raz ostatni, aby stać się poczwarką. Całkowity czas przebywania motyla w stadium gąsienicy wynosi około 2-5 tygodni i różni się w zależności od gatunku i warunków wzrostu.

Etap trzeci - poczwarka

Pod skórą gąsienicy wytwarza się specjalna powłoka. Tego rodzaju egzoszkielet może przybierać różne wielkości i formy. Gdy gąsienica jest już gotowa na przemianę szuka odpowiedniego miejsca. Przyczepia się do gałęzi za pomocą nici i zamyka w zewnętrznej powłoce. Może ona mieć kolor zielony lub brązowy. Tu ważny jest kamuflaż, aby uchronić się przed drapieżnikami. Przytwierdzona do gałęzi lub łodyżki w tym stadium będzie trwać od jednego do dwóch tygodni. Niektóre gatunki wchodzą w stadium poczwarki jesienią, aby wiosną zmienić się w dorodnego motyla.

Etap czwarty – dorosły motyl

Po uwolnieniu się z poczwarki skrzydła motyla są miękkie. Owad musi odczekać kilka godzin, aby stwardniały i były gotowe do lotu. Cykl rozwojowy różnych gatunków motyli jest inny. Czerwończyk Nieparek rozwija się od dwóch tygodni do dwóch miesięcy. Długość życia dorosłych motyli jest niewielki. W zależności od gatunku trwa od dwóch do trzech tygodni. Niektóre gatunki w dorosłej formie potrafią przetrwać zimę.